Foto 1: Sleuf in betonvloer van bedrijfspand t.b.v. verleggen brandhaspel.

Foto 2: Grote sleuf in de wand en vloer t.b.v. afvoer badkamer