• VBH Works

    uw partner voor elk sloop- en bouwproject!

Grondwerk

Goed grondwerk staat aan de basis van elk project. Voor goed grondwerk kunt u bij ons terecht. Wij zorgen voor het uitgraven en het verzetten van grond. Dit kunnen allerlei graafwerkzaamheden zijn: het bouwrijp maken van terreinen en bouwpercelen, maar ook het aanbrengen van grondverbeteringen of andere vormen van grondverzet. Wij verzorgen grondwerkzaamheden voor zowel de particuliere markt als voor de bouwsector.

Deskundigheid

Goed werk vraagt om deskundigheid en ervaring. Onze mensen zijn gecertificeerd en beschikken over de nodige kennis en ervaring om de werkzaamheden professioneel te kunnen uitvoeren. Wij bieden advisering, uitvoering en begeleiding bij de nodige grondwerkzaamheden. Neem contact op met VBH Works voor alle mogelijkheden!

Wilt u meer informatie?

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag meer informatie?

Of u neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: 073-6907943.